Building a smart, connected world

See the film

3

Major IT initiatives solved by a single identity platform

Around 200.000

Employees connected to cloud and local applications

Thousands

Suppliers with variable supply chain access

Over 100

of comapnies connected to the supply chain, to customers and to the company

3

Major IT initiatives solved by a single identity platform

Around 200.000

Employees connected to cloud and local applications

Thousands

Suppliers with variable supply chain access

Over 100

of comapnies connected to the supply chain, to customers and to the company

W samym sercu IoT

Dzięki innowacyjnym laboratoriom i inteligentnym zakładom, Flex przewodzi ruchowi, który zmierzaja w kierunku Internetu Rzeczy (IoT) poprzez projektowanie, budowę i produkcję inteligentnych urządzeń, połączonych w skali globalnej.

Okta uczestniczy we wszystkich trzech inicjatywach: cyber bezpieczeństwie, produktywności biznesu i „najlepszy w klasie”. Spełnia warunki wszystkich trzech kategorii, czyli pasuje idealnie.

Gus Shahin, CIO, Flex

Spółka w samym sercu IoT

Internet Rzeczy, czyli IoT, staje się naszą rzeczywistością. Zewsząd otaczają nas połączone, inteligentne przedmioty – nosimy je na sobie, są w samochodzie, w domu, w biurze i w zakładach produkcyjnych.  Flex, specjalista w zakresie rozwiązań typu „sketch-to-scale”, znajduje się w samym epicentrum tego trendu.

Flex używa wyrażenia „Inteligencja Rzeczy” na określenie IoT; firma pracuje z szeregiem różnorodnych organizacji, jak np. Ford, Cisco czy Nike, projektując, budując i wytwarzając przedmioty połączone, które współpracują z ludźmi oraz innymi rzeczami w sposób inteligentny i pomocny – ale w pewnej skali.

–  Wszyscy chcą produktów połączonych, czy to w dziedzinie elektroniki, czy też innej – mówi Gus Shahin, który jako CIO w firmie Flex jest bezpośrednio zaangażowany w dostawę infrastruktury, zapewnienie łączności i bezpieczeństwa na potrzeby takich właśnie produktów.

Skala i złożoność działalności Flex jest ogromna.  Firma zatrudnia około 200.000 ludzi w ponad 100 zakładach produkcyjnych i biurach w przeszło 30 krajach na całym świecie.  Załoga ta projektuje, wytwarza i rozprowadza wyroby dla przeszło 1.000 klientów w 12 branżach przemysłowych, współpracując ze stale się zmieniającą bazą tysięcy dostawców materiałów produkcyjnych dla zakładów Flex.

Kiedy technologia przeszła na obliczenia w chmurze i nastąpił szybki rozwój sprawnego oprogramowania, Flex równolegle przeszedł na efektywne zakłady i zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw w czasie rzeczywistym.  Obecnie spółka nadal dodaje do swojego portfela zakłady produkcyjne, dostawców i pracowników w jednej części świata, a jednocześnie, w miarę potrzeb, konsoliduje bądź przesuwa inne zasoby zgodnie z potrzebami rynku i klientów.

Flex posiada również innowacyjne laboratoria rozsiane po całym świecie, w których projektanci, zespoły startupowe i wynalazcy współpracują z inżynierami firmy i z koncepcji naszkicowanych na serwetce wyprowadzają pełną produkcję na potrzeby rynku masowego.  W tej atmosferze zmian i innowacji, kierownictwo Flex kultywuje klimat transparentności i przekonania, że wszystko jest możliwe.

Dotrzymać kroku ciągłym zmianom

Dynamiczny charakter działalności firmy Flex może stwarzać wyzwania dla onboardingu i offboardingu dostawców, klientów, pracowników czy nawet samych zakładów.  Ochrona danych klienta, stały kontakt z dostawcami oraz dostęp pracowników do aplikacji krytycznych – wszystko to stanowi poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa i wydajności.

Jak podkreśla Fritz Wetsching, Flex CISO, klient nie martwi się teraz o fizyczne bezpieczeństwo zakładów, ale o to, czy Flex potrafi chronić jego IP i dane. – Obserwujemy  zwiększony popyt na bezpieczeństwo, co powoduje zwiększenie zobowiązań kontraktowych – stwierdza.

Już dawno CIO Shahin ustalił, że nakieruje swój zespół na aplikacje typu najlepsze w swojej klasie, korzystając z innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez perspektywicznie myślące organizacje, zamiast trwać z uporem przy największych markach w biznesie przywiązanych do tego, co jest dobrze znane.

Wetsching wybrał tę pierwszą strategię, bowiem – jak mówi – innowacja od zawsze była częścią krajobrazu cyber bezpieczeństwa.  Hakerzy przecież i tak stale zmieniają metody próbując obejść środki ochrony.  I obojętnie, czy „innowacja” jest pozytywna czy negatywna, procesy, rozwiązania i ludzie muszą być gotowi do szybkiej adaptacji.

Jedna rzecz, która według Wetschinga, nie powinna się zmieniać, to tożsamość użytkownika – obojętnie czy będzie to dostawca, klient, pracownik, czy czujnik IoT.

– Tożsamość to jeden z największych i najważniejszych tematów na przyszłość  – mówi.  Dla firmy Flex, dobór partnera na dłuższą metę jest sprawą zasadniczą.

Dobór standardu tożsamości

John Wrenn, Flex VP Information Technology – aplikacje dla przedsiębiorstw, zwrócił uwagę swojego teamu na Oktę.

– Kiedy zobaczyłem Oktę, pomyślałem o transparentności, jaką mógłbym dodać do naszej bazy użytkowników, aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić dostęp do aplikacji – mówi.  Natychmiast zorientował się w potencjale Okty dla unifikacji systemowej firmy, w tym ERP, zaawansowanej analizy danych oraz platformy łańcucha dostaw.

Przy wyborze dostawcy tożsamości, zespół kierował się trzema głównymi inicjatywami IT:  cyber bezpieczeństwem, rozwiązaniami najlepszymi w swojej klasiei wydajnością. Szybko zorientowano się w zaletach Okty dla trzech wymienionych obszarów: – Odgrywa bardzo ważną rolę w sprawach bezpieczeństwa pod kątem zarządzania dostępem do naszej bazy dostaw i lokalnych użytkowników – mówi Shahin – oraz w kwestii inicjatywy podniesienia wydajności firmy, dając użytkownikom poczucie i wrażenie, że praca stała się łatwiejsza.  No i naturalnie – najlepsza w swojej klasie– Okta wyróżnia się w dziedzinie zarządzania tożsamością i dlatego chcemy z nimi współpracować.  W moich oczach to idealne połączenie.

Reszta zespołu poparła ten wybór, ale pod kątem dostawcy chmury Okta musiała poddać się rygorystycznemu egzaminowi, który składał się ze 150 pytań dotyczących infrastruktury, procesów bezpieczeństwa i polityki prywatności.  Jak się jednak okazało, egzamin wcale nie był trudny.  Według Wetschinga, Okta pozytywnie przeszła ocenę bez poważnych problemów: – Zobaczyliśmy właściwe podejście do spraw bezpieczeństwa, a jest to sedno całej naszej działalności.

Bezpieczeństwo łańcucha dostaw

W miarę jak cykl życia produktu ulega skróceniu, prędkość działania nabiera coraz większego znaczenia. Właściwie prowadzona gospodarka magazynowa i szybszy przepływ aktywów w łańcuchu dostaw oznacza, że klienci Flex mogą szybko reagować na zmiany na rynku.

– Flex współpracuje z tysiącami dostawców, z których pewna część pozostaje aktywna w każdej chwili. Rotacja uczestników bazy dostaw ma charakter ciągły i jest raczej wysoka.  Zależy od tego, co budujemy oraz kiedy i gdzie to budujemy – wyjaśnia Shahin.  Aby wszystko było dobrze zorganizowane i zautomatyzowane, Flex utworzył portal dla dostawców, które zawiera około dziesięć aplikacji i do których dostawcy mogą się logować z dowolnego miejsca na świecie, aby sprawdzić stan zapasów, potwierdzić zamówienia czy wprowadzić zmiany terminów.

Z uwagi na dużą rotację, trudność polegała na tym, jak usprawnić bezpieczeństwo portalu, zapewniając aktywnym dostawcom dostęp do zamówień oraz zawieszając dostęp dla dostawców aktualnie nieaktywnych.  Wspólnie z Oktą zespół IT pracował nad zautomatyzowaniem procesu onboardingu i offboardingu dostawców, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy Flex udoskonalił kontrolę i dobry wgląd w sieć dostawców.

Dostawcy są także zadowoleni. Samoobsługa, jaką zapewnia Okta, pozwala im w razie potrzeby resetować własne hasła, a udoskonalony dostęp do portalu przekłada się dla nich na lepszą wydajność.

Łączymy pracowników i aplikacje

W następnej kolejności Shahin wdrożył Oktę lokalnie dla około 200.000 własnych pracowników.  Zrobił to z podwójnym zamiarem:  zintegrować dostęp do aplikacji podnoszących wydajność chmury oraz usprawnić komunikację pomiędzy pracownikami.

– Mamy raczej dobrą równowagę między aplikacjami chmurowymi i lokalnymi – mówi Shahin. – Po pierwsze, spółka jest zintegrowana z Oktą za pomocą szeregu wiodących aplikacji chmurowych, w tym Office 365, Box czy Workday.  Następnie, mamy lokalne aplikacje krytyczne dla naszych własnych potrzeb w zakładach Flex, czyli de factowarstwę połączeniową wszystkich naszych aplikacji.

Okta umożliwia także tysiącom pracowników w zakładach, którzy nie posiadają profili w Microsoft Active Directory, komunikować się z pozostałą częścią spółki.

– Teraz możemy łatwiej się skontaktować i dzielić informacjami – mówi Shahin. – To dla nas bardzo ważne.

I chociaż wielu pracowników nie ma laptopów, to przecież wszyscy mają smartfony, a możliwości mobilne Okty pozwalają im na dostęp do aplikacji firmowych i informacji z każdego miejsca.

Wetsching docenia sposób działania Okty: – Dla naszych dostawców i pracowników jest to system bardziej przyjazny, a z drugiej strony – pomaga nam doskonalić bezpieczeństwo pod kątem zarządzania dostępem i obrony przed dostępem nieupoważnionym.

Projektujemy lepszy świat

Dla Flex, opracowanie kwestii zarządzania tożsamością na potrzeby aplikacji i ludzi to zaledwie czubek góry lodowej. Firma działająca w samym epicentrum Internetu Przedmiotów naturalnie planuje rozszerzyć zakres swoich rozwiązań w dziedzinie ochrony tożsamości na maszyny, które tworzą te wszystkie rzeczy, a docelowo także i na same rzeczy.

– Do połączenia zawsze potrzeba czujników – wyjaśnia Shahin. – Połącz je, a zaczną dostarczać dane, a kiedy już zaczniesz je gromadzić, musisz wszystkiemu nadać jakąś tożsamość. Musisz wiedzieć, skąd te dane przychodzą.

W niedalekiej przyszłości, w pełni zautomatyzowane zakłady będą w biegu przeprowadzać zaawansowaną analitykę danych, realizować konserwację zapobiegawczą, czy budować rzeczy z dokładnością robota.  Klienci Flex uzyskają dostęp do kompletnych rozwiązań pozwalających na wgląd i kontrolę każdego aspektu projektowania, produkcji i dystrybucji wyrobów.  Same wyroby natomiast zachowają swoje cechy identyfikacyjne przez cały okres życia, przekazując do producentów informacje pomocne w budowie kolejnych, bardziej użytecznych wyrobów i dostarczaniu ich na rynek.

A co, na litość boską, będą robić ludzie?  Flex myśli, że wszystkie te dane zostaną wykorzystane do stworzenia jeszcze lepszego, bardziej inteligentnego i wygodniejszego świata dla wszystkich.

Przedstawiamy firmę Flex

Flex to wiodący dostawca rozwiązań typu sketch-to-scale, który projektuje i buduje produkty inteligentne dla świata połączonego.  Zatrudniając około 200.000 profesjonalistów w ponad 30 krajach świata, Flex zajmuje się innowacyjnymi projektami, inżynierią produkcji, zapewnia wgląd w łańcuch dostaw w czasie rzeczywistym oraz świadczy usługi logistyczne dla przedsiębiorstw każdej wielkości w różnych sektorach gospodarki i na wielu rynkach.