Sieć integracyjna Okta

Głębokie, wbudowane integracje, bezpiecznie łączące wszystko

Połącz wszystkie technologi

Nie utknij w ekosystemie jednego dostawcy; wybieraj z ponad 5.500 gotowych integracji z systemami lokalnymi i w chmurze.

 

Idź głębiej

To więcej niż SSO. Zaawansowane integracje dodają wartości istniejącym systemom IT.

Osiągnij szybki zwrot

Kreator integracji pozwala na łatwe wdrożenie, zaś regularne monitorowanie i aktualizacje gwarantują wysoką dostępność.

Nasze integracje pomagają firmom:

Łatwo wdrażaj najnowsze aplikacje, centralizuj zarządzanie użytkownikami i zautomatyzuj przepływ pracy i dokumentów w aplikacjach lokalnych i w chmurze. Kategorie integracji obejmują:

Aplikacje – logowanie przez SSO do ponad 5.500 aplikacji lokalnych i w chmurze oraz zarządzanie użytkownikami w ponad 130 aplikacjach

Systemy informatyczne dla HR – zautomatyzuj proces od szkolenia po offboarding na podstawie aktualizacji i powiadomień z HR

Infrastructure as a Service – zapewnij bezpieczne łączenie z ogólnodostępnymi usługami cloud computing dla zespołu IT i deweloperów

Spersonalizuj interakcje i szybciej wprowadzaj nowości nie tracąc na bezpieczeństwie użytkowników.

Kategorie integracji obejmują:

API Gateways – umożliwiają szybkie tworzenie aplikacji i scentralizowane, oparte na tożsamości bezpieczeństwo API

ID Proofing – ochrona przed fałszerstwami tożsamości za pomocą uwierzytelniania opartego na analizie ryzyka

Scentralizuj tożsamość i wprowadź silne metody uwierzytelniania wielopoziomowego w hybrydowych systemach IT.

Rozszerz widoczność i szybciej reaguj na zagrożenia bezpieczeństwa. Kategorie integracji obejmują:

Bezpieczeństwo sieci i CASB – wykorzystaj ruch w chmurze i schematy korzystania z aplikacji do poprawy zgodności, ochrony przed zagrożeniami oraz do zapobiegania utracie danych

Analityka bezpieczeństwa — miej w polu widzenia systemy mobilne, lokalne i w chmurze, aby zwiększyć możliwości korelowania i egzekwowania

Zobacz wszystkie integracje

Kategorie integracji

Aplikacje

Za pomocą niestandardowych integracji dla ponad 5.000 aplikacji w chmurze, lokalnych i mobilnych, bezpiecznie i w kilka minut podłącz użytkowników do aplikacji. Zarządzaj jednorazowym logowaniem do aplikacji (SSO) i cyklem użytkowania, w tym zaawansowanymi opcjami onboarding i offboarding użytkowników, opcjami zarządzania urządzeniami i licencjami.

Dowiedz się więcej

Katalogi i systemy rejestracji

Zarządzaj i synchronizuj użytkowników oraz grupy za pośrednictwem Active Directory, LDAP, G Suite, Sprzedaży (Salesforce), wiodących systemów HR, jak np. Workday i SuccessFactors, jak też innych systemów rejestracji.

Dowiedz się więcej

Aranżacja przepływu pracy

Utwórz i zarządzaj zaawansowanymi przepływami biznesowymi pomiędzy wieloma aplikacjami i systemami IT.

Bezpieczeństwo sieci

Rozbuduj zasady SSO i uwierzytelniania, aby zapewnić bezpieczny dostęp w przekroju całej sieci korporacyjnej.

Dowiedz się więcej

Sterowniki dostawy aplikacji

Płynnie i bezpiecznie podłącz użytkowników zewnętrznych do aplikacji lokalnych i skonsoliduj zarządzanie dostępem.

Dowiedz się więcej

Analityka bezpieczeństwa

Powiększ perspektywę spojrzenia na chmurę, urządzenia mobilne i systemy lokalne, aby powiększyć możliwości korelacji i egzekwowania.

Dowiedz się więcej

CASB – działający w chmurze broker zabezpieczeń dostępu

Wykorzystaj schematy ruchu w chmurze i korzystania z aplikacji, aby doskonalić zgodność z przepisami, ochronę przed zagrożeniami i zapobieganie utracie danych.

Dowiedz się więcej

Brama sieciowa API

Zapewnij możliwość szybkiego rozwoju aplikacji i scentralizowanego bezpieczeństwa API w oparciu o identyfikację tożsamości.

Dowiedz się więcej

Infrastruktura jako usługa

Bezpiecznie podłączaj IT i deweloperów do usług przetwarzania w chmurze ogólnodostępnej.

Nadzór i administracja tożsamością

Sprawdzanie tożsamości

Dowiedz się więcej

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Zapewnij bezpieczny dostęp do kont uprzywilejowanych.

Dowiedz się więcej

Czy jesteś dostawcą technologii?

Dołącz do Sieci Integracyjnej Okta, aby przyspieszyć onboarding użytkowników, poszerzyć przyjmowanie oraz zapewnić lepsze bezpieczeństwo własnego rozwiązania.

Integruj z Oktą