Zarządzanie cyklem życia

Zautomatyzuj wszystkie cykle życia przy pomocy dowolnego procesu biznesowego dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych

30 min

Zaoszczędź 30 minut na każdym wniosku o dostarczenie aplikacji

30 min

Zaoszczędź 30 minut na ustalaniu i konfigurowaniu grup i uprawnień

$20

Zaoszczędź 20 dolarów za każdego użytkownika przy przygotowaniach do dorocznych audytów

Wstępnie zintegrowane nadawanie uprawnień

Bogactwo integracji do masteringu i nadawania uprawnień na potrzeby zarządzania ogólnego (coarse-grain) i szczegółowego (fine-grain)

Czytaj więcej

Katalog uniwersalny

Katalog i meta-katalog przeznaczony do integracji z dowolną aplikacją lub katalogiem, z informacją o etapach interakcji z klientem i możliwością rozszerzenia.

Czytaj więcej

Normatywna aranżacja cyklu życia

Zaawansowana kontrola tożsamości na kolejnych etapach cyklu życia połączona z automatyzacją poprzez przepisy, zasady, przepływy pracy i API w celu pełnej adaptacji.

Czytaj więcej

Prosty nadzór nad dostępem

Nadzór nad tożsamością z akcentem na dostępie i łatwości użytkowania, który zapewnia raporty o kontach i uprawnieniach zawierające wyczerpujące dane.

Czytaj więcej

Wstępnie zintegrowane nadawanie uprawnień

Bogactwo integracji do masteringu i nadawania uprawnień na potrzeby zarządzania ogólnego (coarse-grain) i szczegółowego (fine-grain)

Integracja z aplikacjami & i katalogami

Ponad 120 już zintegrowanych aplikacji na potrzeby nadawania i cofania uprawnień

 • Niewymagające interwencji nadawanie uprawnień użytkownikom w czasie rzeczywistym, aktywowane przez wybrany system HR lub aplikację, np. Workday, UltiPro, BambooHR, SuccessFactors, G Suite czy Netsuite.
 • Integracja z katalogiem aktywnym lub LDAP obejmująca poszerzone, bogate profile, technologia group push oraz przydzielanie licencji i ról – wszystko tylko na jednej konsoli administracyjnej.

Integracja głęboka

Możesz zrobić dużo więcej niż synchronizować użytkowników – synchronizuj grupy, kontakty i urządzenia.

Automatycznie wykrywaj różne atrybuty użytkowników w poszczególnych aplikacjach, a także uprawnienia aplikacji.

Przypisz grupy katalogowe do grup aplikacji, przydzielaj i anuluj licencje oraz utwórz niestandardowy proces offboardingu.

Możliwość rozszerzenia

 

 • Możliwość powiększenia zakresu nadawania uprawnień do własnych aplikacji niestandardowych przy pomocy SCIM – Secure Cryptographic Instant Messenger. Zapoznaj się z naszym programem deweloperskim SCIM Check out our SCIM Developer Program ›
 • Wykorzystaj Okta API, aby dowolna aplikacja mogła służyć jako master profilu.
 • Uzyskaj możliwość zautomatyzowanego nadawania uprawnień dla każdej aplikacji, która korzysta z nadawania uprawnień SDK w chmurze lub lokalnie.

Katalog uniwersalny

Katalog i meta-katalog przeznaczony do integracji z dowolną aplikacją lub katalogiem, z informacją o etapach interakcji z klientem i możliwością rozszerzenia.

Niestandardowy katalog dla grup użytkowników i urządzeń

Rozszerzalny profil użytkownika, grupy i urządzenia.

Etapy cyklu życia

Z łatwością śledź i zmieniaj użytkowników na różnych etapach cyklu życia.

Integracja wieloźródłowa

 • OIDC i SAML Inbound JIT
 • Mastering użytkowników i grup z katalogów lokalnych (AD/LDAP)
 • Mastering różnych atrybutów z różnorodnych źródeł, jak np. imię / nazwisko z HR i e-mail z Wymiany (Exchange)

Meta-katalog z mappingiem atrybutów i transformacją

 • Utwórz pojedyncze źródło prawdy poprzez mastering atrybutów w profilu Okta z dowolnego autorytatywnego źródła.
 • Niestandardowe mappingi atrybutów wraz z transformacją poprzez Okta Expression Language
 • Identyfikację i synchronizację profilu.

*Katalog uniwersalny jest produktem odrębnym i klienci nabywający Zarządzanie Cyklem Życia muszą go także zakupić.

Normatywna aranżacja cyklu życia

Zaawansowana kontrola tożsamości na kolejnych etapach cyklu życia połączona z automatyzacją poprzez przepisy, zasady, przepływy pracy i API w celu pełnej adaptacji.

Mechanizm cyklu życia

 • Dostęp do aplikacji i nadawanie uprawnień jest powiązane z etapami cyklu życia
 • Utwórz i dezaktywuj konta w aplikacjach
 • Zarządzaj uprawnieniami
 • Wykrywanie grup, dopasowywanie, push, i aktualizacje

Zasady dotyczące decyzji o dostępie

Możliwość centralnego zarządzania grupami z G Suite, Box i katalogu aktywnego Okta

Zasady dostępu i uprawnień oparte na dowolnym atrybucie.

Przepływy robocze dla automatyzacji procesów IT

Wieloetapowe zatwierdzanie w przypadku konkretnych osób lub grup

Wieloetapowe zatwierdzanie w przypadku konkretnych osób lub grup

ITSM (IT Service Management – Zarządzanie usługami IT)

 • Integracja z ITSM i zgłaszaniem problemów przez Internet (Ticketing) (za pośrednictwem API)
 • Integracja z przepływem pracy i aranżacją (za pośrednictwem API)

Prosty nadzór nad dostępem

Nadzór nad tożsamością z akcentem na dostępie i łatwości użytkowania, który zapewnia raporty o kontach i uprawnieniach zawierające wyczerpujące dane.

Sprawozdanie z audytu dostępu

Sprawdź, kto i do czego ma dostęp.

 • Wyszukaj wszystkich użytkowników z dostępem do aplikacji, w tym z dostępem do zaawansowanych atrybutów aplikacji
 • Wyszukaj wszystkie aplikacje, do których ma dostęp konkretny użytkownik

 

Najnowszy raport o użytkownikach, którym odebrano uprawnienia

Wyszukaj wszystkich użytkowników, którym odebrano uprawnienia, datę odebrania oraz aktualny stan przypisanych im aplikacji.

Raport o kontach nieuprawnionych

 • Wyszukiwanie kont sierocych dla poszczególnych aplikacji
 • Automatyczne wykrywanie aplikacji aktywowanych wskutek nadania uprawnień
 • Opcja importu plików csv do dowolnej aplikacji w Okta – aplikacji lokalnej bądź w chmurze

Integracja nadzoru nad tożsamością osób postronnych

API nadzoru, które publikuje konto aplikacji i dane o uprawnieniach uzyskane na drodze ujawnienia, oraz dane o różnicach w stosunku do systemu rejestracji Okta.

Zarządzanie cyklem życia

Wypróbuj

Customer Journey

Pracownicy, konsumenci, partnerzy Experian: Różnorodne doświadczenia. Jeden standard tożsamości.

>900%

ROI

Dowiedz się więcej o innych produktach

Katalog uniwersalny

Wprowadź elastyczny, opartą na chmurze sklep użytkownika, aby organizować, konfigurować i zarządzać dowolnym zestawem atrybutów użytkownika.

Więcej Więcej

Jednorazowe logowanie SSO

Jeden komplet uwierzytelnienia tożsamości umożliwia Twoim pracownikom dostęp do aplikacji przedsiębiorstwa w chmurze, lokalnie oraz na urządzeniach mobilnych.

Więcej Więcej

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Zapobiegaj atakom na tożsamość dzięki dodatkowemu poziomowi uwierzytelniania.

Więcej Więcej

Zarządzanie dostępem do API

Udziel swoim API bezpiecznego dostępu dzięki naszej mocnej polityce ramowej.

Więcej Więcej