Redukcja napięć w IT

Eliminacja zakłóceń, które utrudniają pracownikom dostęp do zasobów.

Wyzwanie

W miarę rozwoju przedsiębiorstwa konieczna staje się skalowalność procesów

Główne problemy powodujące kłopoty w systemach IT:

Brak innowacji wskutek opóźnień w dostawie nowych produktów i usług bądź brak wsparcia podczas integracji

Działy IT, przytłoczone pracą, zbyt wolno reagują na częste awarie systemów lokalnych

Ryzyko naruszenia integralności systemu przez ręczne procesy podatne na błędy oraz brak podglądu na to, kto i do czego ma dostęp

Rozwiązanie

Redukcja ręcznych operacji przy zarządzaniu kontami

Promocja innowacji

Wybierz najlepsze w swojej klasie aplikacje chmurowe, które nie wymagają integracji i deleguj decyzje dotyczące dostępu

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Poprawa sprawności

Wprowadź automatyzację procesu zatrudniania i zwalniania pracowników oraz zarządzania kontami

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Poprawa dostępności

Ułatwiaj pracę poprzez skonsolidowanie katalogów firmy w jedno, chmurowe źródło danych

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Obniżka kosztów

Wprowadź scentralizowane sprawozdania audytowe i zarządzanie licencjami oraz łatwe cofanie praw dostępu do aplikacji

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Promocja innowacji

Ręczne operacje tradycyjnie niezbędne przy wprowadzaniu nowych aplikacji często prowadzą do opóźnień terminów i braku możliwości wprowadzenia aplikacji najlepszych w swojej klasie, których potrzebują użytkownicy, aby jak najlepiej pracować. Wybierz już zintegrowane aplikacje i przekaż innym obowiązek podejmowania decyzji o dostępie, zyskując w ten sposób czas na bardziej strategiczne procesy.

Twoje kryteria sukcesu:

Sprawniejsza integracja i uruchomienie nowych produktów i usług

IT może się teraz skupić na zadaniach generujących dochody

 

 • Szybkie wdrożenie nowych aplikacji dzięki Okta Integration Network, tj. katalogowi z tysiącami wstępnie zintegrowanych aplikacji, co wszystkim Twoim użytkownikom ułatwi zarządzanie uwierzytelnianiem i konfiguracją
 • Bezpieczne umożliwienie pracownikom dostępu do danych firmowych z dowolnego urządzenia

Poprawa sprawności

W miarę rozwoju firmy narasta liczba ręcznych operacji, które trzeba wykonywać przez cały okres zatrudnienia pracownika.  Zadania te zabierają czas i są podatne na błędy, co spowalnia dostęp użytkownika do kont i aplikacji.  Należy zautomatyzować powtarzające się zadania i dać użytkownikom możliwość samodzielnego poprawienia sprawności operacji.

Twoje kryteria sukcesu:

Eliminacja wniosków o reset haseł

Automatyzacja wniosków o instalację nowych aplikacji

 

 • Jeden, bezpieczny portal z logowaniem Single Sign-on
 • Automatyczne zarządzanie kontami na potrzeby dostępu Day One, czyli od pierwszego dnia
 • Delegowanie decyzji o dostępie dzięki przepływom niestandardowym
 • Grupowe zasady automatyzacji przydziału aplikacji w oparciu o atrybuty

Poprawa dostępności

W miarę jak pracownicy, partnerzy czy podwykonawcy dołączają, przenoszą się czy odchodzą z firmy, kwestia synchronizacji zamienia się w żmudne, stałe zadanie, które dotyczy wielu interesariuszy.  W przypadku kiedy każdy użytkownik posiada mnogie profile w licznych aplikacjach i katalogach, wyłania się trudność zarządzania atrybutami użytkowników i rozwiązywania wynikających stąd problemów.  Należy wyeliminować złożoność problemu zarządzając wszystkimi użytkownikami z jednego centralnego katalogu.

Twoje kryteria sukcesu:

Pracownik staje się produktywny od pierwszego dnia

Automatyczna synchronizacja danych pracowniczych

 

 • Okta umożliwia kontrolę i synchronizację danych użytkownika z wielu źródeł
 • Automatyczne skalowanie infrastruktury dzięki 100% rozwiązaniu w chmurze
 • Automatyzacja wszystkich cykli życia za pomocą dowolnego procesu biznesowego
 • Możliwość wykorzystania struktur aplikacji do łatwej zmiany atrybutów

Obniżka kosztów

Brak wiedzy, kto i do czego ma dostęp, może uniemożliwić odcięcie dostępu po tym, jak pracownik odejdzie już z firmy oraz spowodować powstanie martwych punktów w zabezpieczeniach. To z kolei może sprawić, że będziemy płacić za większą liczbę kont niż potrzeba lub – co gorsze – doprowadzić do kosztownego naruszenia integralności danych. Uzyskaj możliwość łatwego zarządzania tożsamością, wykazy uprawnień oraz wyczerpujące dane na przyjaznym dla użytkownika pulpicie.

Twoje kryteria sukcesu:

Sprawozdania z audytu i wykrywanie obcych kont

Automatyczna dezaktywacja kont firmowych i blokowanie dostępu z wszystkich urządzeń

 

 • Niestandardowa sprawozdawczość i audyt bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym
 • Natychmiastowa dezaktywacja kont po zwolnieniu pracownika przez HR
 • Niższe koszty operacyjne dzięki wyższej sprawności IT

Flex powierzył Okcie bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zarządzanie dostępem pracowników

Pracownicy w zakładach mogą teraz bezpiecznie pracować i komunikować się z firmą, używając urządzeń mobilnych, ponieważ Okta zapewnia bezpieczeństwo wartości intelektualnych tysięcy klientów

Tysiące

Dostawców ze zmiennym dostępem do łańcucha dostaw