Unowocześnij IT w firmie

Lepsza elastyczność działania i szybszy rozwój.

Wyzwanie

Stare systemy IT – potencjalnie wielkie obciążenie

Kluczowe problemy, które spowalniają modernizację systemów IT w przedsiębiorstwie:

Konserwacja często wymaga natychmiastowej interwencji, grożąc awarią integracji i aktualizacji

Istniejące rozwiązania nie są w stanie zapewnić poprawnej komunikacji pomiędzy urządzeniami lokalnymi, mobilnymi i chmurą

Pracownicy napotykają na różnorodne trudności, które zależą od sposobu interakcji z danymi o charakterze wrażliwym

Rozwiązanie

Modernizacja IT zapewnia większą elastyczność i sprawność

Obniż koszty i podnieś wydajność

Mniej czasu na konserwację, dzięki automatycznym aktualizacjom i prostemu interfejsowi admin

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Podnieś sprawność IT

Szeroki wybór aplikacji gwarantujących sprawniejsze wdrożenie i krótszy czas integracji

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Dodatkowa wartość biznesowa

Zaoszczędź czas dla klientów aplikacji sieciowych i mobilnych

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Okta zapewnia elastyczność i  efektywność całego systemu IT

Jedna

Architektura tożsamości

Zintegrowana z

IaaS, PaaS i SaaS

Do konfiguracji

przez administratorów i deweloperów

Obniż koszty i podnieś wydajność

Zredukuj stopień złożoności i czas potrzebny na aktualizację bez potrzeby hardware’u czy lokalnego software’u, które wymagają utrzymywania

Kryteria twojego sukcesu:

Mniej czasu na starania, aby się utrzymać na rynku

Personel przesunięty do bardziej strategicznych zadań

 • Jedno rozwiązanie Identity as a Service oznacza niższe koszty i mniej skomplikowaną architekturę
 • Brak hardware i lokalnego software, które należy utrzymywać
 • Prosty interfejs sprawia, że administratorzy są samowystarczalni i nie wymagają modyfikacji
 • Wysoka możliwość wdrożenia oznacza elastyczną infrastrukturę, która jest mniej podatna na kosztowne zakłócenia
 • Łatwa konserwacja i utrzymanie oraz automatyczna aktualizacja

Podnieś sprawność IT

Upewnij się, czy każdy użytkownik został bezpiecznie wyposażony we wstępnie skonfigurowane integracje oraz katalog dla dostępu do danych lokalnych, mobilnych i w chmurze. Wprowadź środki bezpieczeństwa, które będą wszędzie towarzyszyć użytkownikom.

Twoje kryteria sukcesu:

Możliwość szybkiego uruchomienia nowych usług

Większy wybór aplikacji

 • Biblioteka uprzednio skonfigurowanych integracji oznacza szybsze zmiany i aktualizacje
 • Prosta integracja z katalogiem ułatwia utrzymanie złożonego środowiska
 • Łatwość integracji z istniejącymi i przyszłymi aplikacjami lokalnymi, chmurowymi i mobilnymi, jak też nowymi usługami
 • Zintegrowane uwierzytelnianie wielopoziomowe zapewnia podwyższony poziom bezpieczeństwa

Dodatkowa wartość biznesowa

Możliwość stworzenia dobrych warunków do włączenia API i SDK do aplikacji sieciowych i mobilnych oraz krótki czas wdrożenia.

Twoje kryteria sukcesu:

Ciekawe doświadczenie dla klientów

Krótszy okres wdrożenia specyfiki nowych klientów

 • Szybkie wdrożenie aplikacji sieciowych i mobilnych podnosi Twoją wartość w oczach klienta
 • Programowe federacje z partnerami bądź możliwość samoobsługowej rejestracji dla wykonawców, partnerów i klientów, aby wzmocnić relację
 • Łatwa integracja za pomocą szerokiej platformy deweloperskiej Okta
 • Sprawna zmiana zarządzania pozwala firmie szybko zareagować na potrzeby w czasie niemal rzeczywistym

Modernizacja IT umożliwiła Experianowi przejście z roli wywiadowni do roli organizacji świadczącej usługi spełniające wymagania klientów.

Okta uwolniła firmę Experian od starej, fragmentarycznej infrastruktury, która była zbyt kosztowna, aby można do niej dodawać nowe elementy zewnętrzne i lokalne.

6 różnych systemów IAM

zastąpionych przez jedną usługę chmurową dla wszystkich IAM, zarówno dla użytkowników lokalnych, jak i zewnętrznych