Pracownicy, konsumenci, partnerzy firmy Experian: różne przypadki, jeden standard tożsamości.

Zobacz film

16.000

Pracowników razem z wszystkimi aplikacjami podłączonych do programu Okta

< 1

Mniej niż rok na wdrożenie programu w całej firmie i dla wszystkich pracowników, klientów i partnerów

6

Różnych technologii zarządzania tożsamością zastąpionych przez oprogramowanie Okta

16.000

Pracowników razem z wszystkimi aplikacjami podłączonych do programu Okta

< 1

Mniej niż rok na wdrożenie programu w całej firmie i dla wszystkich pracowników, klientów i partnerów

6

Różnych technologii zarządzania tożsamością zastąpionych przez oprogramowanie Okta

Od wywiadowni gospodarczej do firmy zajmującej się techniką

Posłuchajcie, jaką drogę przebył Experian, aby świadczyć usługi w zakresie danych przy użyciu nowych aplikacji i API, oraz dlaczego firma wybrała Oktę do ochrony tożsamości

Wybitna aplikacja konsumencka

Aplikacja Experian Consumer Services’ Credit Tracker to hit wśród klientów dzięki bezprecedensowej skali zarządzania kredytami. Okta zapewnia komponent tożsamości.

Standaryzowane zarządzanie tożsamością

Experian polega na sześciu różnych dostawcach usług zarządzania tożsamością w firmie. Liderzy w branży IT dostrzegają potrzebę konsolidacji i wybierają Oktę jako standard.

Aplikacje łatwiej dostępne dla użytkowników

Experian wewnętrznie wdraża rozwiązania Okty dla ponad 17.000 pracowników. Połączyli wszystkie używane przez firmę aplikacje i wycofali aż sześć lokalnych usług w ciągu paru miesięcy.

Ujednolicone uwierzytelnianie na skalę firmy

Experian wprowadza aplikacje usług zewnętrznych na platformę Okta. W niecały rok firma sprowadza do Okty wszystkich pracowników, klientów i partnerów.

Budowanie środowiska API

Experian rozpoczyna budowę środowiska usług API, które pozwalają klientom łączenie się ze źródłami danych Experiana w warstwie programowej. Umożliwia to integracja Okty z Apigee.

Okta oferuje najlepszą strategię dla różnych typów uwierzytelniania i dlatego zdecydowaliśmy się wybrać ich jako nasz jedyny standard uwierzytelniania, co będzie miało ogromny wpływ na wszystko, co będziemy odtąd robić.

Barry Libenson, CIO, Experian

Od wywiadowni gospodarczej do firmy zajmującej się techniką

Na liście największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś gospodarka, jedno wydaje się najtrudniejsze: jak przekształcić dojrzałe przedsiębiorstwo, korzystające ze starego oprogramowania, w sprawną, szybko działającą organizację, zdolną stawić czoła cyfryzacji.

W tym celu, w roku 2015, zatrudniono Barry Libensona na stanowisko Experian CIO. Jednak już wcześniej firma poczyniła ogromny krok naprzód: pozostając nadal największą na świecie wywiadownią gospodarczą, Experian jednocześnie wspiera swoich klientów biznesowych w kwestiach ochrony przed oszustwami, oferowaniu konsumentom szybkich pożyczek „od ręki” oraz podejmowaniu decyzji handlowych, bazujących na danych z rynku.

– Mogę powiedzieć, że Experian to w dużym stopniu firma prawdziwie technologiczna – mówi Libenson. – Minęły już czasy, kiedy nasze zadanie polegało tylko na utrzymaniu się na rynku i zapewnieniu ciągłej pracy systemów finansowych. Przekształciliśmy się raczej w strategicznego partnera biznesowego, który pomaga wspiera, doradza i pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji.

Ta zmiana – z organizacji dostarczającej informacje kredytowe w firmę, która włącza aktualne dane w pasmo usług ukierunkowanych na potrzeby klienta – zwięźle oddaje obraz transformacji, przez jakie Experian przechodzi.

– Sercem transformacji jest właśnie zarządzanie tożsamością – kontynuuje Libenson – musimy mieć pewność, że osoba występująca o dostęp do informacji jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje i że nie udostępnimy informacji komuś, kto nie jest do tego uprawniony.  To właśnie stanowi naczelne zadanie produktów, które budujemy.

Cel: jedna platforma tożsamości

Jednym z pierwszych priorytetów Libensona na drodze do transformacji Experiana była standaryzacja: tak, aby wszyscy deweloperzy w firmie dostali jeden komplet narzędzi i budowali produkty w spójny sposób.  Tak właśnie tworzy się jednolity model wygody dla klienta w przekroju wszystkich produktów – dodaje Libenson.

Zanim Libenson dołączył do firmy, Experian korzystał z wielu różnych systemów zarządzania tożsamością, w tym produktów Okta, Ping, RSA, Oracle i Mobilelron, które funkcjonowały w różnych obszarach spółki.  Libenson uznał, że aby ujednolicić lokalną i zewnętrzną architekturę spółki, sprawą najważniejszą będzie ustanowienie jednego standardu platformy tożsamości i uwierzytelniania.

Do takiej platformy Libenson potrzebował rozwiązania opartego na technologii chmury, które byłoby wystarczająco elastyczne, aby obsłużyć szeroki wachlarz lokalnych aplikacji podnoszących wydajność oraz coraz bardziej powiększającą się liczbę aplikacji dla klientów i partnerów.

Aby sprostać wyzwaniom ery cyfrowej, Experian potrzebował także partnera specjalizującego się w tej dziedzinie, który będzie wspierał powiększające się środowisko API. Libenson postanowił odpowiedzieć na oczekiwania klientów i partnerów na jeszcze bardziej wyszukane oraz  zindywidualizowane usługi cyfrowe.

Rozwiązanie, które już istnieje

W kwietniu 2015, na dwa miesiące przed zatrudnieniem Libensona, pion Usług dla Konsumenta w Experian, wypuścił na rynek aplikację o nazwie Credit Tracker, która umożliwiała konsumentom śledzenie i zarządzanie własnym kredytem w sposób dotychczas niedostępny.

Libenson mówi, że klientom bardzo się ten interfejs spodobał, a szczególnie jego prostota. – Po zalogowaniu można było zobaczyć własną ocenę kredytową, ile jest otwartych kont, oraz co rzutuje na tę ocenę.  Można też było zbudować scenariusze w stylu „co by było, gdyby”, aby zobaczyć, co można zmienić, żeby podnieść ocenę (albo sprawdzić, co wywiera na nią negatywny wpływ).

Produkt stał się wielkim hitem.  Była to pierwsza aplikacja, jaką Experian zbudował na platformie Okta.  Jeff Scanlon, VP Global Infrastructure and Technology Operations, wybrał Oktę z uwagi na sposób, w jaki pozwalała firmie połączyć bezpieczeństwo i łatwość obsługi, aby zbudować mobilną aplikację światowej klasy.

Jako pierwszą osobę, Libenson zatrudnił Mervyna Lally, EVP Experian Global Product Development, żeby przeprowadził ocenę różnych rozwiązań tożsamości, które funkcjonowały w Experian.  Kiedy zobaczył, czego Consumer Services dokonały dzięki Okcie, był pod wielkim wrażeniem zarówno technologii, łatwości jak i tempa, z jakim Oktę wdrożono.

– Było dla mnie jasne, że Okta to prawdziwy lider – mówi Lally – i to nie tylko na rynku, ale także w sposobie, w jakim wdrożono ten system w naszym środowisku. Postanowiliśmy, że pójdziemy w ślady Consumer Services i uczynimy Oktę standardem całej organizacji.

Experian rusza pełną parą na Oktę

Następnym krokiem było wdrożenie Okty dla 16.000 pracowników Experian i podłączenie wszystkich aplikacji, tj. systemów finansowych, poczty elektronicznej, systemów HR, platform marketingowych. Po zakończeniu tej fazy, IT mogło zamknąć cały szereg starych, fragmentarycznych rozwiązań lokalnych.

– Pozbyłem się sześciu różnych technologii – stwierdza Lally – to znaczy sześciu różnych umów wsparcia technicznego, sześciu różnych rodzajów serwerów, które musiałem utrzymywać i „łatać”, a słabe punkty ograniczać do zera.

Dzisiaj to Okta dba o wszystko w chmurze, a zewnętrzne środowisko IT Experian jest o wiele łatwiejsze do obsługi. Spadły także koszty, ponieważ bieżące wydatki związane z zarządzaniem tymi usługami ocenia się na przeszło 1 milion dolarów rocznie.

– Dodatkowa korzyść – ciągnie Lally – to sposób, w jaki firma może szybko i sprawnie konfigurować nowych użytkowników, a pracownicy pracować wydajniej, dzięki szybszemu dostępowi do aplikacji.

Następnie dział IT Experian skierował uwagę na klientów biznesowych, aby i dla nich dostęp i onboarding uczynić tak samo sprawny.  Dzisiaj, w dużych sieciach detalicznych, takich, jak Home Depot czy Target, standardem stało się pytanie przy kasie, czy klient życzy sobie otrzymać kartę kredytową sklepu – nawet jeżeli przed kasą stoi długa kolejka. Sieci te nawiązały współpracę z Experian, aby ułatwić szybką analizę kredytową na miejscu.

Experian oferuje także usługi marketingowe, wykrywania nadużyć oraz usługi kredytowe dla instytucji finansowych, jak np. American Express, Barclay’s, Citibank czy Chase.  Wszystkie te usługi zawierają element uwierzytelniania.

– Widzimy bardzo dużą potrzebę sprawdzenia tożsamości każdej osoby, która pobiera informacje twierdząc, że jest ich właścicielem – mówi Libenson. – Równie ważną kwestią jest upewnienie się, czy taka osoba jest upoważniona do pobrania informacji, której szuka.

Dzięki Okcie proces uwierzytelniania jest dzisiaj nawet łatwiejszy, bezpiecz-niejszy i niezawodny dla klientów biznesowych Experiana oraz dla ich własnych klientów.

– Zważywszy na skalę przedsiębiorstwa, wdrożenie systemu Okta przebiegło nadzwyczaj szybko, konsolidując skutecznie wszystkie nasze aplikacje lokalne i zewnętrzne w ciągu jednego roku.  Pod kątem współpracy z firmą Okta, było to dla nas bardzo pozytywne doświadczenie – mówi Lally.  – Najciekawszą sprawą była zmiana spojrzenia na kwestię tożsamości: z punktu widzenia modelu kaskadowego na spojrzenie pod kątem sprawności, tj. jak szybko można się tego nauczyć w trakcie wdrażania, uruchomienia, konfiguracji i testowania.

– Z początku zespół borykał się z różnymi problemami – twierdzi Lally. – Obce nam było szybkie uruchamianie i zamykanie aplikacji, ale szybko przyzwyczailiśmy się do tej nowości. Miło obserwować tempo i przyspieszenie w procesie wdrażania.

Przejście na model API jako usługi

Następny etap wdrożenia Okty w Experian będzie polegał na zmianie spojrzenia na dane i potraktowanie ich jako na szansy na nowe usługi – oddanie klientom kontroli nad sposobem, w jaki pobierają i przeglądają potrzebne im dane.  Libenson jest przekonany, że minęły już czasy, kiedy firmy dyktowały ludziom, w jaki sposób mają korzystać z informacji. – Byliśmy przyzwyczajeni podawać gotową receptę, jak chcemy się komunikować z klientami. Teraz to oni przychodzą do nas i mówią, że podoba się im informacja i usługi, jakie dostarczamy, ale chcą korzystać z nich w inny sposób.

W tym celu Experian tworzy środowisko usług API, które pozwoli klientom programowo łączyć się ze źródłem danych w Experianie i pobierać dokładnie te informacje, których potrzebują.

– Trzeba zrozumieć, że klienci budując swoje aplikacje chcą, aby obejmowały one wiele elementów, a my stanowimy może tylko jeden komponent – mówi Libenson.

Uber to dobry przykład.  Używają Experiana, żeby sprawdzić historię kredytową potencjalnych kierowców, ale na platformie, na podstawie której ich zatrudniają, występuje szereg komponentów – to nie jest zwykła układanka Experiana.  Możliwość powiązania tych różnych produktów jest niezbędnaa przy budowie aplikacji tego typu.

Nasz API projekt to duża sprawa.  Do zarządzania API Experian wybrał Apigee, częściowo dlatego, że może ono płynnie współpracować z API Access Management Okty. – Miło obserwować partnerskie stosunki między Oktą a Apigee – mówi Lally. – Teraz możemy zarządzać swoimi API w ten sam sposób, w jaki zarządzam urządzeniami, użytkownikami i aplikacjami oraz nadaję dostęp do aplikacji.

Większa władza dla konsumentów

Libenson nie uważa Experiana za szczególnie wyjątkową organizację, która dąży do transformacji cyfrowej, ale prawidłowe rozwiązanie kwestii mikro usług API Economy jest niezwykle ważne.  Błędy nie wchodzą w grę, gdy trzeba szybko reagować na życzenie klienta i konsumenta. Nowe środowisko API ułatwi Experianowi wejście na rynki, integrację oddziałów biznesowych i dalszy rozwój.

Jednak nawet organizacji nastawionej na usługi finansowe nie chodzi tylko o same pieniądze. – Wygoda użytkownika wiele zyska na API Economy – twierdzi Lally, który przepowiada wizję świata, w którym konsumenci przejmują bezprecedensową kontrolę nad własnymi danymi i kontami finansowymi.  Wyobraźmy sobie, że jednym ruchem telefonu można otwierać i zamykać swoją historię kredytową czy kartę kredytową. – To właśnie przykład wykorzystania Apigee i Okty do API: Okty – żeby się upewnić, że jesteśmy odpowiednio chronieni, a Apigee – żeby mieć pewność, że wykonujemy prawidłowe zlecenie API – wyjaśnia Lally.

Przyznacie chyba, że widząc taką wizję przyszłości, można śmiało powiedzieć – „wchodzę”.

Przedstawiamy firmę Experian

Experian® to światowy lider w dziedzinie usług informatycznych, który towarzyszy Ci we wszystkich ważnych w życiu chwilach – kiedy kupujesz dom czy samochód, posyłasz dziecko na uniwersytet, albo powiększasz firmę o nowych klientów: Experian umożliwia konsumentom i klientom zarządzanie swoim danymi z pełnym poczuciem bezpieczeństwa.  Experian pomaga ludziom przejąć kontrolę nad własnymi finansami i uzyskać dostęp do usług finansowych; firmom – podejmować lepsze decyzje i pomyślnie się rozwijać; kredytodawcom – bezpiecznie udzielać pożyczek, a firmom – zapobiegać przypadkom kradzieży tożsamości i nadużyciom.

Experian zatrudnia ponad 16.000 pracowników w 37 krajach i codziennie inwestuje w nowe technologie, ludzki talent i innowacje z myślą o stworzeniu klientom jak najlepszych warunków.  Experian jest notowany na giełdzie londyńskiej (EXPN) oraz wchodzi w skład indeksu FTSE 100.