DocuSign realizuje ambicję bezproblemowej pracy

Zobacz film

325%+

Zwrotu inwestycji w Oktę

>$200K

Rocznych oszczędności na IT, systemach bezpieczeństwa i wydajności użytkowników

325%+

Zwrotu inwestycji w Oktę

>$200K

Rocznych oszczędności na IT, systemach bezpieczeństwa i wydajności użytkowników

Będę to powtarzał 1.000 razy – Okta niewiarygodnie szybko rozwiązuje wszystkie nasze problemy.

Mike Dinsdale, CFO, DocuSign

DocuSign znacznie ułatwia transakcje – żadnego papieru, bez czekania, bez problemów prawnych.

Sytuacja

Po przejściu na technologię chmurową, DocuSign stanął wobec problemów, z jakimi borykają się także inne organizacje: pracownicy z trudem utrzymywali porządek w swoich URL’ach i hasłach. Dział IT martwił się lukami w zabezpieczeniach, jakie z natury rzeczy występują w przypadku kont w chmurze, którymi zarządzają sami pracownicy.

Dodatkowo – mówi Dinsdale – kierownictwo wyraziło życzenie „połączenia wszystkich produktów Saas, tak, aby uzyskać jedno źródło prawdy”. DocuSign wyznaje filozofię automatyzowania wszystkiego, co się tylko da.  Posiadanie lepszych systemów daje nam przewagę konkurencyjną oraz możliwość uzyskania dokładniejszych i bardziej aktualnych informacji, jak dalej szybko rozwijać działalność – kontynuuje Dinsdale.

Poza wyzwaniami, jakimi są kwestie bezpieczeństwa i wydajności, najważniejszym jest konieczność posiadania centralnego systemu zarządzania tożsamością – jego brak sprawia, że firma kuleje.

Wskaźnik ROI z inwestycji DocuSign w technologię Okta

Roczne oszczędności IT:

45 tysięcy dolarów. Okta Single Sign-On poważnie zmniejsza liczbę zgłoszeń do helpdesk o reset haseł i zagubione URLy.

Roczny przyrost wydajności:

Ponad 100 tysięcy dolarów. Na chwilę obecną pracownicy DocuSign poświęcają znacznie mniej czasu na dostęp do aplikacji. Zamiast tego przeznaczają go na pracę produktywną. Dzięki temu możliwe jest szybsze wdrażanie nowych aplikacji, które podnoszą wydajność, a ludzie mogą pracować na wszystkich dostępnych urządzeniach i w dowolnym miejscu

Roczne oszczędności na kosztach bezpieczeństwa:

Ponad 60 tysięcy dolarów. Menedżerowie IT w DocuSign mniej się teraz stresują na myśl o możliwości naruszenia bezpieczeństwa, ponieważ firma dysponuje dwupoziomowym systemem uwierzytelniania.

DocuSign realizuje przeszło 325% zwrot z inwestycji ROI dzięki Okta Enterprise Edition.  Okres zwrotu z inwestycji nie przekracza jednego miesiąca.

Przedstawiamy firmę DocuSign

DocuSign, The Global Standard for Digital Transaction Management™ (DTM), pozwala wszędzie i na każdym urządzeniu realizować – bezpiecznie – wszelkiego rodzaju transakcje.  Firmy globalne, działy biznesowe, osoby wolnych zawodów i konsumenci przyjęli DocuSign for DTM jako standard i obecnie ponad 40.000 nowych użytkowników dołącza codziennie do DocuSign Global Network.  Aktualnie sieć ta obejmuje ponad 40 milionów użytkowników w 188 krajach.