Ochrona przed naruszeniem bezpieczeństwa danych

Nowa definicja bezpieczeństwa z wykorzystaniem nowoczesnej tożsamości.

Wyzwanie

Kradzież kluczy uwierzytelniania JEST główną przyczyną naruszenia bezpieczeństwa danych

Coraz więcej danych wymaga ochrony w wielu miejscach, w tym w chmurze, urządzeniach mobilnych i starych aplikacjach

Skradzione i ponownie wykorzystane hasła nadal stanowią poważny problem dla bezpieczeństwa

Słabe zarządzanie kontrolą dostępu umożliwia dostęp do wszystkiego

Strategie uwierzytelniania nie uległy zmianie przez ponad 15 lat

Rozwiązanie

Rozwiązania chroniące tożsamość od Okta

Centralizacja tożsamości

Zmniejsza ryzyko związane z zarządzaniem hasłami, stosując kontrolę bezpiecznego dostępu dzięki Single Sign-on

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Wprowadź silne uwierzytelnianie

Chroń dane w każdych warunkach dostępu, stosując metody uwierzytelniania wielopoziomowego

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Ogranicz obszar ataku

Zarządzaj strukturą organizacji dając konkretne uprawnienia dostępu tylko wybranym osobom.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Zapewnij widoczność i reakcję

Wprowadź centralizację danych we wszystkich systemach bezpieczeństwa, aby zapewnić pełną widoczność różnych zdarzeń.

Dowiedz się więcej Dowiedz się więcej

Centralizacja tożsamości

Doskonale wiemy, jak trudno jest zarządzać wieloma unikalnymi hasłami. Dlatego stworzyliśmy rozwiązanie. Dzięki centralizacji tożsamości za pomocą Single Sign-on zawsze masz pewność, że używasz najsilniejszych haseł skutecznie chroniących dostęp do Twoich danych.

Twoje kryteria sukcesu:

W miarę możliwości pozbądź się haseł

Wprowadź silne, unikalne hasła we wszystkich pozostałych miejscach

 • Konieczność ujednolicenia infrastruktury na potrzeby IT, aby ograniczyć stopień złożoności zarządzania kontami
 • Potrzeba ujednolicenia dostępu dla użytkowników w celu eliminacji haseł i jednocześnie uproszczenia dostępu
 • Konieczność ograniczenia ryzyka i zmniejszenia rozprzestrzeniania się tożsamości poprzez restrykcyjny dostęp do usług za pośrednictwem inteligentnych połączeń SAML

Wprowadź silne uwierzytelnianie

Każde hasło ma jakieś ograniczenia w zakresie bezpieczeństwa. Dlatego zacznij stosować różnorodne metody uwierzytelniania wielopoziomowego, jak hasła jednorazowe, tokeny programowe i fizyczne lub nawet biometryczne. Nasze rozwiązanie umożliwi Ci zarządzanie tymi zabezpieczeniami we wszystkich aplikacjach, bez względu na to, gdzie się akurat znajdujesz i w jaki sposób chcesz uzyskać dostęp.

Twoje kryteria sukcesu:

Wzmocnij aplikacje krytyczne poprzez bardziej wymagające metody uwierzytelniania

Stosuj jednolite zasady do zasobów lokalnych, chmurowych i mobilnych

 • Wprowadź ‘MFA Everywhere’ za pomocą ponad 000 niestandardowych połączeń w Okta Integration Network
 • Obejmij ochroną aplikacje lokalne poprzez wsparcie RADIUS, RDP, ADFS i LDAP
 • Podejmuj inteligentne decyzje dotyczące zmieniających się warunków dostępu w oparciu o atrybut urządzenia i połączenia

Ogranicz obszar ataku

Bezpieczeństwo danych ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania i sukcesu Twojej organizacji. Dlatego należy dbać o tożsamość na wszystkich frontach. Dzięki narzędziu Okta dane uwierzytelniające są dostępne i widoczne we wszystkich systemach bezpieczeństwa. Pozwala to powiązać ze sobą różne zdarzenia, co ułatwia wykrycie ewentualnych zagrożeń i umożliwia podjęcie natychmiastowych działań.

Twoje kryteria sukcesu:

Automatyczne dodawanie pracowników wraz z dokładnym opisem uprawnień

Odpowiednie usuwanie pracowników i udostępnianie widoczności oraz sprawozdawczości

 • Automatyczne dodawanie i usuwanie pracowników przyspiesza jednolity proces konfiguracji pracowników oraz eliminuje tzw. konta sieroce
 • Możliwość adaptacji do aplikacji opracowywanych na zamówienie z pomocą SCIM, SDK i API Okty
 • Pełne zarządzanie cyklem życia gwarantuje prawidłowy poziom dostępu do właściwych aplikacji za pomocą obiegu wniosku dostępowego

Zapewnij widoczność i reakcję

Kwestii bezpieczeństwa nie powinno się ograniczać tylko do silosów.  Kiedy tożsamość wyznacza nowoczesną granicę, jest rzeczą bardzo ważną, by dane uwierzytelniające były dostępne we wszystkich systemach bezpieczeństwa, aby zapewnić pełną widoczność.  Daje to szansę powiązania pozornie różnych wydarzeń, wykrycia ewentualnych zagrożeń i szybkiego podjęcia działań.

Twoje kryteria sukcesu:

Scentralizowana sprawozdawczość w czasie rzeczywistym w stosunku do wszystkich zdarzeń dotyczących uwierzytelniania

Integracja z istniejącymi narzędziami bezpieczeństwa

 • Scentralizowany wgląd w całość danych uwierzytelniania w aplikacjach chmurowych, mobilnych i lokalnych
 • Wykrywanie zachowań nadzwyczajnych i podejrzanych
 • Doskonalenia ekosystemu cyberbezpieczeństwa przy pomocy sprawozdań Okty i System Log API

Flex powierzył Okcie bezpieczeństwo łańcucha dostaw i zarządzanie dostępem pracowników

Pracownicy w zakładach mogą teraz bezpiecznie pracować i komunikować się z firmą, używając urządzeń mobilnych, ponieważ Okta zapewnia bezpieczeństwo wartości intelektualnych tysięcy klientów

Tysiące

Dostawców ze zmiennym dostępem do łańcucha dostaw