Zarządzanie dostępem do API

Niestandardowe aplikacje, które posiadasz, stają się coraz bardziej nowoczesne dzięki API backend. Zapewnij ochronę danych przedsiębiorstwa, pozwalając jednocześnie deweloperom skupić się na komforcie użytkownika.

2

Oszczędzisz rocznie 2 tygodnie czasu pracy dewelopera

2

Oszczędzisz 2 dni pisania kodów do polityki uwierzytelniania na każdą aplikację / parę API

100%

Zmniejszysz o 100% zagrożenie naruszenia bezpieczeństwa danych przez narażone interfejsy programowe API

Uwierzytelnianie OAuth 2.0 API

Pełne wsparcie dla OAuth 2.0 spełniające standardowe wymogi

Czytaj więcej

Reguły oparte na identyfikacji

Kontrola dostępu z jednego miejsca dla każdego typu użytkownika czy usługi.

Czytaj więcej

Scentralizowana administracja API

Samodzielnie definiuj, utrzymuj i kontroluj zasady dostępu API

Czytaj więcej

Uwierzytelnianie OAuth 2.0 API

Pełne wsparcie dla OAuth 2.0 spełniające standardowe wymogi

  • Przeznaczona dla nowoczesnych aplikacji sieciowych i mobilnych oraz przypadków service-to service
  • Udokumentowana kompatybilność z obcymi rozwiązaniami zarządzania API

Elastyczna polityka

Możliwość tworzenia, utrzymywania i kontroli kodu w miejsce stosowania specjalnie utworzonego kodu (XML) dla polityki

Powiązanie z uwierzytelnianiem

Okta natychmiast anuluje tokeny dostępu użytkownika do API na podstawie aktualnego statutu użytkownika

Elastyczność API

Unikaj zabezpieczania API za własną bramą lub dodatkowymi bramami sieciowymi

Scentralizowane uwierzytelnianie

Dyrektorzy ds. bezpieczeństwa sieci (CISO) mogą kontrolować bezpieczeństwo danych w licznych zespołach zajmujących się opracowywaniem aplikacji, u dostawców bram sieciowych, bądź w innych przypadkach.

Reguły oparte na identyfikacji

Kontrola dostępu z jednego miejsca dla każdego typu użytkownika czy usługi.

Z łatwością skonfiguruj politykę uwierzytelniania i dostępu do zasobów API.

  • Elastyczne zasady określające dostęp na podstawie profilu użytkownika, grup, sieci, klienta i pozwoleń
  • Natychmiastowe anulowanie dostępu lub aktualizacji do uprawnień użytkownika w oparciu o profil i status użytkownika.

Scentralizowana administracja API

Samodzielnie definiuj, utrzymuj i kontroluj zasady dostępu API

Ochrona nielimitowanej liczby zasobów API za dowolną bramą API

 

  • Specjalnie zbudowana, przyjazna dla użytkownika konsola na potrzeby jednolitego tworzenia, utrzymywania i audytu zasad dostępu do API, oparta na natywnych obiektach uwierzytelniania bez specjalnego kodu.

Bezpieczny dostęp do API dla różnorodnych przypadków wykorzystywania

Budowa aplikacji dla użytkowników końcowych

Deweloperzy aplikacji wewnętrznych mogą tworzyć backendowe API dostępu, natomiast deweloperzy obcy mogą budować aplikacje kontrujące Twoje własne API.

Integracja z osobami postronnymi

Zapewnij swoim klientom i partnerom możliwość programowego dostępu do danych za pośrednictwem API, albo rozpocznij przepływ pracy i zapewnij bezpieczny dostęp do API.

Backend mikroserwisów

Zdemontuj systemy backendowe, aby umożliwić szybszą innowację oraz zabezpiecz dostęp między mikroserwisami.

Zarządzanie dostępem do API

Wypróbuj

Customer Journey

Tożsamość głównym elementem strategii Pitney Bowes Commerce Cloud

1 milion

małych przedsiębiorstw

Dowiedz się więcej o innych produktach

Jednorazowe logowanie SSO

Jeden komplet uwierzytelnienia tożsamości umożliwia Twoim pracownikom dostęp do aplikacji przedsiębiorstwa w chmurze, lokalnie oraz na urządzeniach mobilnych.

Więcej Więcej

Uwierzytelnianie wielopoziomowe

Zapobiegaj atakom na tożsamość dzięki dodatkowemu poziomowi uwierzytelniania.

Więcej Więcej

Katalog uniwersalny

Wprowadź elastyczny, opartą na chmurze sklep użytkownika, aby organizować, konfigurować i zarządzać dowolnym zestawem atrybutów użytkownika.

Więcej Więcej

Zarządzanie cyklem użytkowania

Automatycznie realizuj procesy onboardingu i offboardingu dzięki sprawnej komunikacji między katalogami i aplikacjami w chmurze.

Więcej Więcej