ENGIE światowym liderem na drodze do zrównoważonej przyszłości świata. Krytyczna rola dla Okty.

Zobacz film

120.000

Pracowników, którzy używają programów Okta, aby z dowolnego miejsca uzyskać dostęp do aplikacji

40+

Liczba aplikacji objętych programem Okta

6 miesięcy

Na wdrożenie Office 365 w skali globalnej

100+

Skonsolidowanych domen Active Directory w celu stworzenia jednej Global Address List na potrzeby Office 365

120.000

Pracowników, którzy używają programów Okta, aby z dowolnego miejsca uzyskać dostęp do aplikacji

40+

Liczba aplikacji objętych programem Okta

6 miesięcy

Na wdrożenie Office 365 w skali globalnej

100+

Skonsolidowanych domen Active Directory w celu stworzenia jednej Global Address List na potrzeby Office 365

Globalna transformacja na potrzeby planetarnych wyzwań

ENGIE obejmuje przywództwo na drodze do bardziej zrównoważonej przyszłości świata i w tym celu firma przechodzi z hierarchicznego modelu biznesowego na model rozproszony w 24 regionach geograficznych.

W ciągu niecałych sześciu miesięcy udało nam się obsłużyć przeszło 120.000 użytkowników w 60 krajach, co bez partnerstwa z Oktą byłoby niemożliwe.

Claude Pierre, Deputy Group CIO, ENGIE Group

Ewolucja branżowa

Sektor energetyczny stoi wobec dramatycznych zmian. W swoim referacie na targach Bpifrance Inno Génération Entrepreneurs w Paryżu, Isabelle Kocher, ENGIE Group CEO, określiła zmiany klimatyczne jako „podstawowe i ogólne wezwanie do nas wszystkich, aby stworzyć coś całkiem innego.” Isabelle Kocher przekuła swoje wezwanie w czyn, wzywając ENGIE, światowego dostawcę energii elektrycznej, gazu ziemnego i usług dla sektora energetycznego, aby stał się liderem przejścia do świata bez węgla i bardziej zrównoważonego w rozwoju.

Przez „coś całkiem innego” Isabelle Kocher rozumie „dwie nierozłącznie powiązane siły napędowe: energię i cyfryzację”. Z jednej strony oznacza to opracowanie rozwiązań energii odnawialnej dla świata, która będzie się charakteryzować „wyższym stopniem równowagi geopolitycznej”; z drugiej – wykorzystanie Internetu Przedmiotów na potrzeby usprawnienia i optymalizacji zużycia energii.

Aby wspierać 150.000 pracowników ENGIE w wykuwaniu nowej drogi do przyszłego świata energii, firma przechodzi z hierarchicznego modelu biznesowego nad model płaski, obejmujący jednostki biznesowe w 24 obszarach geograficznych. Jak wyjaśnia Claude Pierre, Deputy Group CIO:  – Pod względem produkcji energii stary świat był scentralizowany; obecnie przechodzimy na model bardziej zdecentralizowany, z większym udziałem energii ze źródeł odnawialnych w całym pakiecie.

– Nasi klienci chcieliby się bardziej angażować zarówno w proces produkcji energii, jak i sposób jej zużycia. W rezultacie ENGIE skupia się obecnie przede wszystkim na poziomie lokalnym, aby opracować rozwiązania jak najlepiej dostosowane do specyficznych potrzeb rynków.

Poszukiwanie elastycznego połączenia

Dział Cyfryzacji i IT ENGIE Group otrzymał zadanie, by zapewnić 24 jednostkom biznesowym jednolite i niezawodne rozwiązanie globalne, które dawałoby im jednocześnie swobodę szybkiej adaptacji na poziomie lokalnym. Zaraz na początku, Claude Pierre i jego zespół uświadomili sobie, że rozwiązania chmurowe oraz możliwość wsparcia dla dostępu mobilnego będą odgrywać centralną rolę w planowanej transformacji.

Kluczowe znaczenie przypadnie zatem właściwemu rozwiązaniu zarządzania tożsamością i dostępem. – Mieliśmy ambicję, by stworzyć rozwiązanie globalne dla wszystkich obszarów geograficznych, które dawałoby dostęp do wszystkich aplikacji z dowolnego punktu na ziemi i z dowolnego urządzenia – mówi Claude Pierre. – Takie rozwiązanie musiało być proste, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika.

Claude Pierre przedstawił trzy podstawowe wymogi oceny dostawców na potrzeby rozwiązania kwestii obsługi tożsamości w firmie:

  1. Niezawodność. Pracownicy ENGIE na całym świecie pracują 24/7, przy czym ważną rzeczą jest, aby uzyskali stały dostęp do swoich rozwiązań IT.
  2. Neutralność. Dążąc do wdrożenia opartych na Microsoft narzędzi współpracy i podnoszących wydajność, Dział Cyfryzacji i IT ENGIE Group chciał mieć pewność, że nowa platforma pozwoli na łączenie tak samo głębokie i łatwe przy stosowaniu aplikacji innych niż Microsoft.
  3. Gotowość do przyszłych zmian. W przypadku branży, która tak szybko ulega zmianom, krytyczne znaczenie ma wdrożenie rozwiązania dotyczącego kwestii zarządzania tożsamością, które ułatwiałoby i skłaniało do stałej adaptacji i innowacji – w okresie przewidywalnej przyszłości.

Uproszczenie i ułatwienie procesu fuzji i akwizycji M&A

Zespół ENGIE pozostawał pod dużym wrażeniem komfortu użytkownika oprogramowania Okta oraz wsparcia, jakiego doświadczył ze strony Okty w okresie prób. Czynnikiem decydującym przy wyborze Okty, okazało się także bezpieczeństwo systemu. Lokalni menedżerowie IT wyrazili zadowolenie, że Okta okazała się systemem nieinwazyjnym, który współpracuje z istniejącymi infrastrukturami lokalnymi, zamiast wymuszać hurtowe zmiany czy pozostawiać furtki dla potencjalnych hakerów.

Jeśli trzeba by wskazać jeden, jedyny powód, dla którego ENGIE zdecydowała się wybrać Oktę – to byłby to fakt, że – podobnie jak wiele gigantycznych koncernów światowych – ENGIE prowadzi aktywną działalność w zakresie fuzji i akwizycji, czyli M&A: nabywa firmy, dzieli je, stara się zadowolić wszystkich i utrzymać ich sprawność przez cały proces przekształceń. Okta Universal Directory ułatwia IT synchronizację danych z różnych katalogów w całej organizacji, znacząco upraszczając to, co wcześniej stanowiło proces niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

Obecnie potrzeba tylko dwóch tygodni, zamiast dwóch miesięcy, aby rozpocząć współpracę z nowo przejętą domeną. Na dzień dzisiejszy, mając podłączone do Okty ponad 100+ domen AD, ENGIE z łatwością zapewnia konfigurację, tj. provisioning, użytkowników we wszystkich domenach, w jednej, skonsolidowanej domenie AD, znacząco upraszczając synchronizację z Office 365. Okta Single Sign-on zastąpił AD FS na potrzeby federacji użytkowników do Office 365; a kiedy trzeba odłączyć użytkowników, wystarcza jedna aktualizacja AD, aby zamknąć dostęp tak do chmury, jak i do aplikacji lokalnych.

Dzięki Okcie, ENGIE zyskała nową sprawność i zdolność reagowania na integrowanie nowych aplikacji, włączanie lub wydzielanie poszczególnych przedsiębiorstw oraz realizację dramatycznych zmian w zakresie przechodzenia na rozproszony model organizacyjny.

Rozproszony IT, który działa globalnie

Zespół ENGIE stanął wobec niezwykle krótkiego terminu, zważywszy na wielkość firmy oraz wyznaczony cel. Youssef Tahani, Główny Oficer ds. Infrastruktury, otrzymał zadanie, by do połowy stycznia 2016 dostarczyć platformę kolaboracyjną dla 120.000 pracowników – było to zaledwie kilka miesięcy od podpisania umowy z Oktą. Rozpoczęto od wdrażania Yammer i Skype, przechodząc następnie do Microsoft Exchange online oraz reszty portfela Office 365.

Wdrożenie systemu Okta trwało w sumie trzy miesiące, przy znaczącym wsparciu lokalnym, tak, że każdy zespół czuł się w pełni zaangażowany w cały proces.  – Zdecentralizowany model wsparcia i serwisu ma dla nas znaczenie kluczowe – mówi Youssef Tahani. – Zespół centralny musi więc wiele się nauczyć od swoich lokalnych kolegów, którzy stawiają czoła wielu różnym konfiguracjom, sytuacjom, ograniczeniom, czy indywidualnym planom.

ENGIE Corporate IT ściśle współpracowało z lokalnymi organizacjami IT przy projektowaniu procesów i definiowaniu komponentów infrastruktury centralnej. Team opracował coś, co nazwał „zasadami połączenia technicznego”, które miały zapewnić spójność struktury, pozwalającej każdej organizacji uzyskać w ten sam sposób dostęp do wspólnej platformy. Po wejściu na platformę, lokalne zespoły IT mogły już z łatwością „podłączyć” wszystkie inne aplikacje potrzebne lub preferowane przez pracowników czy funkcje biznesowe w danym regionie. Do stycznia teamy lokalne podłączyły się do platformy i program ruszył.

Przedsiębiorstwo bardziej zintegrowane

Po wdrożeniu Office 365, z całej firmy zaczęły napływać wnioski o dodanie do platformy jeszcze innych aplikacji. Najpierw przyszła kolej na Syncplicity, aplikację do synchronizacji i udostępniania plików, a potem na OneHR – narzędzie zarządzania HR w przekroju całej firmy.

Okta umożliwiła ENGIE zupełne odłączenie aplikacji chmurowych od lokalnej infrastruktury, tak, że teraz IT mogło oddzielić przydługi projekt czyszczenia AD od konfigurowania nowych aplikacji w chmurze. Dzisiaj czas potrzebny na wprowadzenie nowych aplikacji został skrócony o siedem dni. Na tę chwilę, na wniosek różnych menadżerów globalnych i krajowych, IT zrealizowało integrację 40 aplikacji z Oktą.

Po raz pierwszy firma wprowadziła online 50.000 dodatkowych pracowników terenowych, czyli ludzi, którzy nigdy wcześniej nie byli  włączeni do AD z uwagi na koszt licencji, a teraz zostali dodani do Universal Directory i włączeni do systemu HR. Otworzył się dla nich całkiem nowy świat, bo teraz mogą współpracować z resztą organizacji w sposób dotychczas im niedostępny.

Silny fundament wewnętrzny

Aktualnie ENGIE wykorzystuje RSA SecureID na potrzeby uwierzytelniania wielopoziomowego, ale planuje wdrożyć Okta Multi-Factor Authentication, dodając w ten sposób jeszcze jeden poziom bezpieczeństwa do i tak już wysoce regulowanego lidera w tej dziedzinie. Okta sprawia, że bezpieczeństwo i dostęp w przekroju całej firmy stają się jeszcze łatwiejsze, w tym także dla pracowników terenowych, którzy łączą się z pracą tak samo, jak osoby pracujące w sieci korporacyjnej.

Na ten moment ENGIE skupia się na wzmocnieniu lokalnej platformy współpracy i integracji wszystkich nadsyłanych wniosków o aplikacje. Po zakończeniu tego etapu przyjdzie pora na uruchomienie ekosystemu z szerszą platformą, która obejmie także partnerów i klientów. W tym momencie, wizja połączenia energii i cyfryzacji na potrzeby rozwiązywania wyzwań ogólnoświatowych, jaką przedstawiła Isabella Kocher, może zacząć żyć własnym życiem.

Podwójna korzyść

Anonsując doniosłe zmiany organizacyjne, duże firmy często napotykają na opór. Ludziom trudno jest się przestawić na nowy sposób pracy, nawet jeżeli koniec końców okazuje się to dla nich bardziej korzystne. Transformacja, jaką przechodzi ENGIE, zasługuje na wyróżnienie z uwagi na szybkość realizacji i tempo, w jakim kierownictwo zdobyło zaufanie i wiarę lokalnych zespołów. Youssef Tahani i Claude Pierre przypisują większość tego sukcesu niezawodności, walorom operacyjnym oraz prostocie platformy Okta.

Okta wie, że nic nie potrafi zastąpić dobrego kierownictwa.

Przedstawiamy Grupę ENGIE

ENGIE Group to firma świadcząca usługi dla sektora energii, gazu ziemnego i energetyki, zatrudniająca ponad 150.000 pracowników na całym świecie. Spółka rozwija działalność według modelu opartego na odpowiedzialnym rozwoju polegającym na  podejmowaniu wyzwań związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, tj. dostępem do energii zrównoważonej, ograniczeniem i dostosowaniem się do zmian klimatycznych oraz racjonalnym wykorzystywaniem dostępnych zasobów. Więcej informacji na stronie www.engie.com.