Dla 20th Century Fox: Tysiące połączonych pracowników i setki partnerów

Zobacz film

20

minut, aby skonfigurować nowe aplikacje

200

firm zaangażowanych w tworzenie treści i dystrybucję treści do przeboju kinowego, a kluczowi partnerzy biznesowi są podłączeni do cyfrowego łańcucha dostaw firmy Fox z Okta

20

minut, aby skonfigurować nowe aplikacje

200

firm zaangażowanych w tworzenie treści i dystrybucję treści do przeboju kinowego, a kluczowi partnerzy biznesowi są podłączeni do cyfrowego łańcucha dostaw firmy Fox z Okta

Cyfrowa rewolucja

Fox wykorzystuje najnowsze trendy technologii cyfrowej, aby tworzyć i dostarczać treści dla mediów cyfrowych.

Wybraliśmy Oktę nie tylko po to, aby się zajmowała nazwami użytkowników czy hasłami – chodzi o sprawę o znacznie większym znaczeniu strategicznym. To fundament stworzenia dużej wygody użytkowania dla naszych użytkowników.

John Herbert, CIO, 20th Century Fox

Rewolucja cyfrowa

Przez ostatnich kilka lat przemysł rozrywkowy przeszedł dramatyczną transformację, kiedy wszyscy, począwszy od twórców do dostawców treści, przechodzili na technologie cyfrowe, porzucając stare modele, oparte na fizycznym przepływie informacji.

Zmiana ta wywarła ogromny wpływ na firmy IT z branży, co mogą potwierdzić nasi koledzy z 20thCentury Fox, gdyż praca, jaką dzisiaj wykonują, ma więcej wspólnego z procesem kreatywnym oraz dystrybucją treści filmowych i telewizyjnych niż z utrzymaniem działalności firmy na rynku.

Tworzenie i dostarczanie świetnych treści wymusiło powstanie Fox Media Cloud, czyli połączenie Virtual Private Cloud i Public Cloud, co odegrało krytyczną rolę w transformacji cyfrowej. Globalna dystrybucja nowej, wielkiej produkcji w kinach często wymaga rozbudowanego teamu, składającego się z setek partnerów biznesowych.  W branży, która stale się zmienia i rozwija, technologie chmurowe, jak np. Box czy Salesforce, ułatwiają tym wszystkim ludziom współpracę, dają przewagę konkurencyjną i podnoszą jakość ich wysiłku.

I dlatego właśnie Fox potrzebował platformy do niezawodnego, prostego i skutecznego uwierzytelniania, która połączyłaby wszystkich współpracowników, a jednocześnie pozwalała kontrolować dostęp do zawartych tam treści tak, aby mogły go mieć tylko osoby upoważnione.

Tożsamość jako ważna strategia

Aby Fox Media Cloud objęła wszystkich jednym, wspólnym „parasolem”, potrzebował platformy tożsamości, która rozwiązuje kilka ważnych kwestii:

  • odpowiednią skalę, aby łatwo i płynnie zarządzać użytkownikami w zespołach lokalnych i zewnętrznych;
  • możliwość zapewnienia indywidualnie skonfigurowanych interfejsów dla partnerów biznesowych Fox;
  • uproszczenie skomplikowanego środowiska Microsoft Active Directory;
  • możliwość rozbudowanej sprawozdawczości i podglądu, kto i gdzie się w danej chwili loguje;
  • łatwość dostępu do mobilnych zespołów pracujących w różnych lokalizacjach i na różnych typach urządzeń;
  • stałą innowację w obszarze zarządzania tożsamością zgodnie z wymogami klientów.

 

Fox nawiązał ścisłą współpracę z Box, który z kolei był poważnym partnerem Okty.  Ich pracownicy skontaktowali się z naszymi ludźmi i – voilá– zresztą pewnie już widzieliście ten film.

– Na początku pracowaliśmy z Oktą głównie nad rozwiązaniem dotyczącym Box – mówi John Herbert, Fox CIO – chodziło nam głównie o znalezienie prostej metody. Planowaliśmy na początek wdrożyć Oktę dla 5.000 użytkowników Box. Plany uległy zmianie, kiedy zespół firmy Fox zrozumiał, z jak dużą łatwością Okta może zapewnić połączenie użytkowników z wszystkimi aplikacjami chmurowymi, których potrzebują codziennie filmowcy, organizatorzy i dystrybutorzy koncernu Fox.  Wkrótce wszyscy pracownicy Fox – w liczbie 22.000 – korzystali już z Okty, aby się logować do aplikacji takich jak Box, Coupa, Salesforce, Concur i innych.

Podłączanie użytkowników zewnętrznych

W następnym kroku wprowadziliśmy na platformę także całe setki partnerów biznesowych.  Zespół pracował nad podłączeniem do Fox Media Cloud kreatorów i dystrybutorów treści, tak, aby współpraca przebiegała naprawdę płynnie.

Dzisiaj rozległa korporacja, jaką jest Fox, jest połączona tak, jak nigdy przedtem:  pliki w przekroju wielu stref czasowych udostępnia się z taką samą łatwością, jak przy pracy za jednym biurkiem.  Każdy dostał tylko jedno ID i jedno uprawnienie oraz jedno miejsce, z którego ma dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji.

Okta sprawiła, że zespół IT firmy może się bezproblemowo łączyć z każdym z wielu jej oddziałów, z kluczowymi partnerami biznesowymi, a także ze skomplikowanym środowiskiem Active Directory. Dzięki Okcie zarządzanie polityką dostępu stało się łatwe i sprawne, a w dodatku nie wymaga miejsca na ciężki i duży hardware czy software.

Następnym poważnym punktem zwrotnym w rozwoju korporacji Fox będzie kwestia mobilności, czyli możliwość dostępu każdego pracownika i partnera do swojej pracy bez względu na to, gdzie się w danej chwili znajdują. Do głównej roli zaangażowano właśnie Okta Mobility Management.

Media na celowniku teamu IT

Wszyscy członkowie zespołu IT w 20thCentury Fox, zarówno pracownicy, jak i partnerzy, niczym laser skupiają się na dostarczaniu treści klientom.  – IT nie jest już wąskim gardłem – mówi Herbert. I tak naprawdę na tym polega prawdziwa wartość Okty.

Potrzeba CIO otwartego na innowację, aby zrozumieć zalety wyrwania się z kręgu zarządzania tożsamością, a Herbert jest właśnie taką osobą.  Pozbywszy się kłopotów, jakie sprawia zarządzanie tożsamością, Herbert wraz ze swoim zespołem mogą się teraz skupić na tym, na czym znają się najlepiej, czyli na filmach.

– Dla IT nastały ciekawe czasy – mówi Herbert. – Kiedy się pomyśli o tym, co dzieje się w obszarze techniki cyfrowej, albo o roli, jaką IT może odegrać wprowadzając firmę w technikę cyfrową, to sądzę, że nie ma w przedsiębiorstwie działu lepiej przygotowanego technicznie czy ściślej powiązanego partnersko z organizacją, który mógłby być bardziej przydatny na tej drodze.

I całkowicie się z tym zgadzamy.

Przedstawiamy 20th Century Fox

Od ponad 75 lat firma 20thCentury Fox zapewnia ludziom codzienną rozrywkę, przenosząc ich w rzeczywistość, jaką widzą na ekranie.  Od początku swego istnienia firma wciąż przesuwa granice możliwości kinematografii stosując przełomowe metody artystyczne i techniczne, które zmieniają sposób produkcji i przekazu filmowego.